Vašek


Václav Kudělka

tel.: 705 220 425

kudelka@beap.eu

Tvůrce vizuálních pekelností, transformovač zdánlivě nahodilých slov do smysluplných článků a full-time hater lidské hlouposti a nevkusné grafiky. Na UTB se snažím nějakým prazvláštním způsobem, založeným na čistém randomu, dostudovat obor grafický design. Nerad plánuji dopředu, protože vše vždycky stejně dopadne jinak. Takže je na ZFF má úloha zatím nejasná, to je věc budoucího Vaška. Ten aktuální to zatím, stejně jako studium samotné, ponechává randomu.